SEKRETESSPOLICY

Tack för att du deltog i undersökningen. Burger King® Corporation värnar om sekretessen för besökarna på våra webbplatser. Syftet med denna Sekretesspolicy är att beskriva vilken information vi samlar in från de som besöker denna webbplats, www.bk-feedback-se.com (”Webbplatsen”), i vilket syfte vi använder informationen och vilka rättigheter du har angående din information.

Webbplatsen administreras av Burger King® Corporation (”BKC”) och Service Management Group, Inc. (”SMG”), en underleverantör till BKC i samband med undersökningar. I denna Sekretesspolicy benämns Burger King® Corporation och SMG som ”vi”, ”oss” eller ”vår”. Burger King® Corporation är ansvarigt för webbplatsen och datainsamlingen. SMG utvecklar och står som värd för webbplatsen, samlar in data från webbplatsen och tillhandahåller andra tjänster i samband med webbplatsen, exempelvis kundsupport. Om du har frågor kring denna Sekretesspolicy eller något annat som rör webbplatsen kontaktar du guesttrachelp@smg.com.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

Deltagande i undersökningen på denna webbplats är frivilligt. När du genomför undersökningen samtycker du till att lämna information om dig själv och din upplevelse av en Burger King®-restaurang. När du genomför undersökningen samtycker du samtidigt till villkoren i denna Sekretesspolicy.

Den information du lämnar i undersökningen kommer endast att användas i samband med vårt program för kundundersökning (kallas även Guest Trac(SM)), i syfte att förbättra våra gästers upplevelser av Burger King®-restauranger.

Vi samlar även in information som inte ingår i undersökningen. Vi lagrar exempelvis information om din IP-adress och typ av webbläsare. Vi använder även små textfiler, som kallas cookies, till att identifiera dig som återkommande besökare. Denna information används endast i syfte att skydda integriteten i vår undersökning. I den mån din IP-adress kan anses vara personlig information utgör din inlämning av undersökningen samtycke till att vi samlar in och bearbetar IP-adressen.

Den information vi samlar in på webbplatsen kommer att överföras till USA. Du är underförstådd med att lagar om dataskydd i USA kan vara svagare än lagarna om dataskydd i ditt område, land eller din jurisdiktion, och du samtycker till att denna information överförs.

Vi kommer inte att kontakta dig i samband med denna undersökning såvida du inte uttryckligen efterfrågar sådan kontakt, och vi kommer inte att sälja din information till tredje part.

For residents of Chile only, in addition to everything above still applying, we also inform you that, in accordance with Art. 19 #4 of the Political Constitution of the Republic of Chile, and Law 19,628 on Private Data Protection, the individual to whom the personal information belongs will be able to: a. Request information about their personal information on record; b. Request the deletion or cancelation of the data provided, if appropriate; and c. Decline to have your personal information used for statistical purposes.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor, kommentarer eller betänkligheter kring denna Sekretesspolicy får du gärna kontakta oss på följande adress eller e-postadress:

Vanlig post: Burger King Corporation c/o Service Management Group 1737 McGee Street Kansas City, MO 64108 USA

E-post: guesttrachelp@smg.com

Uppdaterad juli 2009

Powered by smg Service Management Group